De beste technische oplossingen

Engineering is een belangrijk onderdeel van elk project. Dat geldt zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering. In de voorbereidende fase nemen we beslissingen over technische oplossingen. Wat is de slimste manier om met een kabel of leiding de afstand van punt A naar punt B te overbruggen? Hoe doen we dat wanneer er een drukke weg of een sloot tussen ligt? Hoeveel druk komt er op een leiding te staan en welke eisen stelt dat aan de verbinding tussen een buis en een t-stuk?

Bij engineering ga je zoveel mogelijk uit van bestaande ontwerpstandaarden en wijk je daar soms van af als de omstandigheden erom vragen. De keuzes die je maakt, hebben invloed op de voorbereiding en de uitvoering. In het voorbeeld van de drukke weg in het leidingtracé kan Schadenberg Plaisier ervoor kiezen de weg open te graven of de route te kruisen met een boring onder de weg door. Bij de eerste optie zetten we een ander team in de planning dan bij de tweede. Gaan we graven, dan weten we zeker dat we tijdens de uitvoering de weg moeten afsluiten, terwijl dat bij een boring misschien niet nodig is.

Engineering heeft een belangrijk raakvlak met veiligheid. Ondergrondse infrastructuur moet zo worden aangelegd dat het tegen een stootje kan. Ook ligt er al een enorme hoeveelheid kabels en leidingen in de grond in ons land. Daar veilig mee omgaan zonder schade aan bestaande kabels en leidingen te veroorzaken, is een kwestie van weten, meten en laten weten. Met informatie van het Kadaster weten we of er al infrastructuur ligt. Goed meten is een voorwaarde om uit te vinden waar je dan wel veilig kunt graven.