Privacyverklaring

Aannemersbedrijf Schadenberg Plaisier hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website. Deze persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hoe we dat doen, leest u in deze online privacyverklaring.

Schadenberg Plaisier houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn en om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte vereisten.

Schadenberg Plaisier verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Schadenberg Plaisier houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via emailadres .