De kwaliteit die we garanderen

Onze kwaliteitszorg

'Veiligheid, gezondheid en werkplezier'

Als je voor Schadenberg Plaisier werkt, kun je erop vertrouwen dat we jouw veiligheid, gezondheid en werkplezier vooropstellen. Dat geldt voor onze eigen medewerkers, maar ook voor iedereen die voor ons werkt via onderaannemers. Ons werk wordt efficiënt uitgevoerd, door ervaren en geschoold personeel, conform de geldende normen en voorschriften en de eisen van onze opdrachtgevers.

Om ervoor te zorgen dat we deze mooie woorden waar kunnen maken, hebben we een kwaliteitssysteem opgezet dat voldoet aan de eisen van NEN en ISO 9001 en het Certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijf (CKB). Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en bovendien rekening te houden met de gevolgen van ons werk voor het milieu, voldoen we ook aan de eisen van VCA**.

Schadenberg Plaisier is gecertificeerd voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden (SIKB7000, protocol 7004). Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer in Nederland te verbeteren. Wij zijn naar aanleiding van het behaalde certificaat door Bodem+ erkend om bodemsanering uit te voeren.

Klik HIER voor ons volledige overzicht van certificeringen.