Siem-Jan stimuleert zelfstandig werken

Voor we hem een paar vragen kunnen stellen over zijn ervaringen als uitvoerder bij Plaisier gaat nog even de telefoon. Drie keer. Niks bijzonders, volgens Siem-Jan. ‘Je krijgt meteen een goed beeld van mijn werk op een gemiddelde dag. Ik zit heel veel aan de telefoon en ben altijd bezig met de planning.’

Plaisier is een overzichtelijk bedrijf en Siem-Jan is de uitvoerder. ‘Niet één van de velen met dezelfde functie, zoals dat bij een groot bedrijf werkt. Dat bevalt me goed. Een grote organisatie past niet zo bij mij. Ik heb eerder bij aannemersbedrijven Seignette en LBU Leidingbouw Uitgeest gewerkt en ben bij allebei weggegaan nadat ze werden overgenomen door grotere bedrijven.’

Plaisier past bij hem – en hij bij Plaisier – omdat het bedrijf niet te groot is. ‘Daardoor kan ik hier heel zelfstandig werken. Ik zeg weleens: ik kan niemand anders de schuld geven. Doe ik iets niet goed, dan doe ik dat zelf. Dat wil niet zeggen dat ik ook alles altijd zelf beslis. We zijn er bij Plaisier juist bewust mee bezig om mensen die dat willen en kunnen meer verantwoordelijkheid te geven. Dan stuur ik nog wel, maar meer op de achtergrond. Mensen zelf laten zwemmen, maar ze natuurlijk niet laten verzuipen.’

Met deze manier van werken krijgen mensen met de juiste capaciteiten en de wens om te groeien daar ook gelegenheid voor. Dat is mooi voor hen, maar ook goed voor Plaisier. ‘En voor mij’,  lacht Siem-Jan, ‘want ik kan natuurlijk niet iedereen de hele dag in de gaten houden. Het is soms best spannend voor een jonge medewerker om met een eigen ploegje op pad te gaan. Maar het voordeel van dit bedrijf is dat we elkaar ook gewoon nuchter aanspreken.’

De vrijheid waar Siem-Jan het over heeft, wordt uiteraard beperkt door planningen en deadlines. Maar die planningen knellen niet. ‘Natuurlijk maken we bindende afspraken met onze klanten en houden we ons aan de deadlines. Maar binnen die grenzen is er veel ruimte om het zelf zo goed mogelijk in te delen en onze mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten.’ Daarvoor moet je als bedrijf wel allround zijn. ‘Je moet de juiste specialisten in dienst hebben en daarnaast goede relaties onderhouden met je leveranciers en onderaannemers.’

Dat is niet overal vanzelfsprekend ziet Siem-Jan wanneer hij om zich heen kijkt. ‘In de bouw zie je bijvoorbeeld dat het werk bij nieuwbouwprojecten soms heel versnipperd wordt uitgevoerd. Voor elk onderdeel wordt een andere partij ingehuurd. Iedereen doet zijn eigen stukje en niemand voelt zich meer verantwoordelijk voor het geheel. Hier bij Plaisier probeer ik dat vanuit mijn functie altijd te voorkomen.’

De kwaliteit die we garanderen

Als je voor Plaisier werkt, kun je erop vertrouwen dat we jouw veiligheid, gezondheid en werkplezier vooropstellen. Dat geldt voor onze eigen medewerkers, maar ook voor iedereen die voor ons werkt via onderaannemers. Ons werk wordt efficiënt uitgevoerd, door ervaren en geschoold personeel, conform de geldende normen en voorschriften en de eisen van onze opdrachtgevers.

Om ervoor te zorgen dat we deze mooie woorden waar kunnen maken, hebben we een kwaliteitssysteem opgezet dat voldoet aan de eisen van NEN en ISO 9001:2000 en het Certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijf (CKB). Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en bovendien rekening te houden met de gevolgen van ons werk voor het milieu, voldoen we ook aan de eisen van VCA**.

Plaisier is gecertificeerd voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden (SIKB7000, protocol 7004). Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer in Nederland te verbeteren. Wij zijn naar aanleiding van het behaalde certificaat door Bodem+ erkend om bodemsanering uit te voeren.

Plaisier ziet het als zijn maatschappelijke plicht om verantwoord met de wereld om te gaan. Eén van de doelstellingen die hierbij horen, is het beperken van onze CO2-uitstoot. Hieronder vind je links naar een aantal documenten en certificaten die daar meer over vertellen.